Mobilmenu
Hem
Om bolaget
Bildbank
Logotype
Bolagshistoria
Ägare
Varumärket
Riskhantering
Marknadsföring
Filosofi
Affärsidé
Fastigheter
Hamnen 4
Hamnen 2
Hamnen 1
Tegelholmen
Smögens Konservfabrik
Smögens Busstation
Virkesmagasinet
Sandön Södra
Kilen
Hållö Bar
Uthyrning
Intresseanmälan
Blanketter
Lediga lokaler
Inredningskompaniet
Tillbaks till om bolaget

Sammarbete

Bolagets filosofi bygger på att skapa långsiktiga möjligheter för våra kunder att kunna driva de verksamheter som de är specialister på genom att erbjuda effektiva lokaler med bra planlösningar och vara ett bra stöd under hela hyresförhållandet. Genom egna rörelsedrivande verksamheter – som inte konkurrerar med våra kunder - i samma geografiska område som fastighetsbeståndet erhålls en god närvaro, ger oss kunskap om förutsättningarna och skapar affärsmöjligheter.
   

Smögen

Den senaste statistiken från Turismens Utredningsinstitut visar att Smögenbryggan är Bohusläns största turistattraktion och med jämna mellanrum publiceras artiklar som visar på Smögens höga attraktionskraft och att utvecklingen alltjämt går åt rätt håll. Detta i kombination med Smögens mer än sekellånga historia som badort borgar för att ön även i framtiden skall stå sig bra i förhållande till övriga orter. En grundförutsättning är dock att man är förändringsbenägen, det som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon.
   

Kontraktslängd

Vanligtvis tecknas kontrakt på flera år. Vi tror att längre kontrakt är en förutsättning för att våra kunder skall lägga resurser på att utveckla och marknadsföring vilket stärker helheten och spiller över på samtliga aktörer. Det är även viktigt att besökare till exempel kan återvända till butiken om något blivit fel. Alltför täta om- och avflyttningar medför även kostnader för lokalanpassningar och ökade risker för vakanser.
   

Långsiktighet

Vår primära uppgift är inte och köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på nöjda kunder och stabila kassaflöden. Vårt långsiktiga ägarperspektiv bidrar också till att skapa trygghet för våra kunder.
   

Skyltning

Skurna skyltar i trä eller frästa bokstäver ger ett bättre helhetsintryck än skyltar i plast och neonljus. Den unika miljön och arkitekturen är viktiga komponenter i varumärket Smögenbryggan. Smögen är för övrigt det enda enda kustsamhälle i Sotenäs kommun upptaget som riksintresse för kulturmiljövård.
   

Blandat utbud

Smögenbryggan är sommartid ett av Sveriges större turistmål och handelsgatan lockar alla typer av besökare. Vi försöker ständigt få en bättre mix av olika verksamheter då det är helheten är viktig. Vid nyuthyrning söker vi i första hand aktörer med starka varumärken, vilka de senaste åren har börjat etablera sig på Smögenbryggan och idag utgör en betydande del av uthyrningsytan.
   

Säsongsförlängning

Verksamheter som leder till en längre säsong är prioriterade.
   

Renoveringar

Mycket av Smögens styrka som turistmål är dess historia, arkitektur och unika miljö. Det är därför viktigt att lokalrenoveringar genomförs varsamt så att kulturella värden bevaras då flera av våra fastigheter varit centrala ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Traditionella färger, gammal inredning eller detaljer i interiören såsom stenmurar och takbjälkar som lyfts fram återskapar känslan av hur byggnaderna såg ut förr i tiden. Butikerna och serveringarna liksom gatumiljöerna ska bygga en atmosfär utöver det vanliga.

 

COPYRIGHT © 2024
SMÖGENBRYGGAN AV

Alla rättigheter förbehålls

Kimsoft Media AB